Analóg pörgés

Általános Szerződési Feltételek

Termékekre vonatkozó szállítási és jótállási rendelkezések

 

Felek rögzítik, hogy a termékek szállításra és a jótállásra a 2013. évi V. tv. (Ptk.) és Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezési az irányadóak. A Szállító rögzíti, hogy a internetes oldalán hanglemezkészítés szolgáltatás és ehhez tartozó kiegészítők, szolgáltatások vásárolhatóak meg.

 

1. Szerződés szerinti termékek lényeges tulajdonságai

Szállító az „árak” menüpont alatt felsorolt termékeket forgalmazza és szolgáltatásokat nyújtja. Lényeges tulajdonságairól az adott Termék nevére kattintva tájékozódhat.

 

2. Elérhetőségek

A Vinylteam.hu tulajdonosa és üzemeltetője az Industrial Business Solutions Kft.

Cégnév: Industrial Business Solutions Kft..

Székhely: 2151 Fót, Erdőkalja u. 10.

Adószám: 24152819-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-159846

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató nevében eljáró személy: Major Roland

 

Tárhely szolgáltató adatai:

Név: ATW Internet Kft.

Székhelye: H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.

Email: support@atw.co.hu

 

A Vinylteam.hu elérhetőségei:

Industrial Business Solutions Kft.:

Székhely postacím: 2151 Fót, Erdőkalja u. 10

Online áruház: http://www.vinylteam.hu

E-mail: info@vinylteam.hu

 

3. Árak

A Termékek árai az „Árak” oldalon érhetőek el.

 

4. A teljesítés feltételei

Fizetési módok:

- Utánvét

- Előreutalás

- Halasztott fizetés (utalás)

A számlát a termékkel együtt kézbesíti a Szállító.

 

Ajánlatkérések feldolgozása:

A weboldalon megrendelésre nem, kizárólag ajánlatkérésre van lehetőség. Mivel a megrendelt termékek minden esetben egyedi szolgáltatást (adott esetben mennyiségi kedvezményt) is tartalmaznak, az ajánlatkérésre válaszolva kapja meg a Vásárló a rendeléshez szükséges ár és készletinformációkat. Ezek elfogadásával egy válaszlevélben adhatja le rendelését.

 

Rendelések feldolgozása:

A rendelések feldolgozása munkanapokon legkésőbb 24 órán belül megtörténik. A feldolgozást követően értesítést küldünk a teljesítés határidejéről.

 

Szállítás módja:

A küldemények kézbesítése Budapest területén kívül, kizárólagosan a GLS futárszolgálattal történik. A megrendelés beérkezését követő napon a Futárszolgálat SMS-en keresztül értesítést küld a megadott telefonszámra a csomag várható kézbesítési időpontjáról. Amennyiben valamilyen okból a Megrendelő, illetve a feltüntetett címzett nem tartózkodik a megadott helyen a kiszállítás időpontjában, a Futárszolgálat a Megrendelő által megadott telefonszámon egyeztet vele a küldemény ismételt kiszállításával kapcsolatban.

FONTOS! A futárszolgálat csak egyszer kísérli meg az újbóli kiszállítást, ezután visszahozza a csomagot a feladónak.

Az át nem vett csomag visszaszállítását követően a második kiszállítás költsége vásárlót terheli.

 

Kiszállítási idő:

A teljesítéstől számított legfeljebb 2 munkanap

A megadott szállítási napon NAPKÖZBEN, 8.00-16.00 között a Futárszolgálat által előre jelzett várható kiszállítási időpontban tudják fogadni a küldeményt!

 

Visszaigazolás: 

Minden internetes rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően 24 órán belül egy e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. A szerződés akkor jön létre, amikor Szállító a visszaigazolásban, vagy azt követően telefonon értesíti a Vásárlót a megrendelés részleteiről és a várható teljesítéséről (szerződés létrejötte).

 

5. Panaszkezelés módja

Szállító célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszokat a Szállító a 2. pontban megjelölt postai és e-mail címen fogad.

 

A szállító a telefonon, vagy írásban közölt panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Az írásbeli panaszt a Szállító 5 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

 

Panaszának elutasítása esetén hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

 

Szállító székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési címe: 1364 Budapest Pf: 81.

Telefonszáma: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját az interetes keresők segítségével megtalálhatja.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

6. A vásárlástól való elállás/felmondás (fogyasztói szerződés esetén)

 

6.1. Távollevők között kötött fogyasztói szerződés esetében a fogyasztót elállási (szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén felmondási) jog illeti meg. Fogyasztó a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Vállalkozás a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 4. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

A fogyasztó 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül jogosult elállni a szerződéstől. Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás teljesítése megkezdődött, a fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül jogosult felmondási jogát gyakorolni.

 

6.2. Az elállási idő az Eladótól megrendelt termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó, vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy:

- a terméket átveszi,

- több termék adásvételekor - ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik - az utoljára szolgáltatott terméket átveszi,

- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot átveszi,

Ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az elállási idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó, vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az első terméket átveszi.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le.

 

6.3. Amennyiben a fogyasztó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/ felmondási szándékát egyértelműen tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni postán az Eladó címére (2151 Fót, Erdőkalja u. 10.), vagy emailben az info@vinylteam.hu címre.

 

6.4. A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha az 6.2. pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

6.5. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

6.6. A fogyasztó az elállás/felmondás jogát nem gyakorolhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29.§-a értelmében az alábbi esetekben:

 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében (pl. a Vásárló kérése alapján egyedileg konfigurált termékek), amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. fülhallgató, kijelzővédő fóliák);

 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

A h) pontban meghatározott esetben az elállási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

 

6.7. Ha a fogyasztó eláll a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, úgy köteles az Eladótól megrendelt és átvett termék(ek)et az Eladó Ügyfélszolgálata számára indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

6.8. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli. A fogyasztót csak a visszaküldés költségei terhelik. Az Eladó ezen felül követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból, vagy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő értékcsökkenés megtérítését.

 

6.9. Az elállási jog jogszerű gyakorlása esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket visszatéríteni. Ez alól kivétel az a többletköltség, amely amiatt merült fel, hogy a fogyasztó az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

 

6.10. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a 6.9. pont szerinti összeget, amíg a fogyasztó a terméke(ke)t vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

 

6.11. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a fogyasztó köteles megtéríteni Eladó számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

 

6.12 A jelen tájékoztató hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát állít ki. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.

A szerződés nyelve eltérő megállapodás hiányában a magyar.

 

Fontos figyelmeztetés!

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát írásban (felmondási nyilatkozat) gyakorolhatja. A nyilatkozatot fogyasztó a 2. pontban megjelölt postai címre, vagy e-mail címre küldheti meg. Tájékoztatjuk, hogy fogyasztó határidőben gyakorolja az elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi a nyilatkozatot. Fentebb leírtak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni Szállítónak, vagy a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

Terméket szállító csak eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szállító fényképet készíthet.

 

A termék visszaküldésének költségét fogyasztó viseli.

 

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

Visszatérítés elállás esetén

Amennyiben fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szállító visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy fogyasztó a Szállító által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód alkalmaz a Szállító, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

7. Kellékszavatosság, jótállás

Ezen tájékoztatásnak Szállító a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet szerinti minta alkalmazásával tesz eleget az alábbiak szerint:

 

7.1.Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szállító által forgalmazott termékek hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással (Szállító) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Szállító nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

7.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Termék hibája esetén Ön - választása szerint - a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés Szállító jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok (7.1. pont) gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Szállító felhívja a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Amennyiben a termék nem rendeltetésszerűen kerül használatra (felhasználói útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyása, beázás, fizikai sérülés), vagy az operációs rendszert szerviz szinten kezeli (heckelés, root, knox 0x1, jailbrake, bootloader nyitás stb.) az garancia megvonással jár!

 

8. A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

A szerződéskötés nyelve magyar. A rendelés írásban megkötött szerződésnek nem minősül. A megkötött szerződést nem iktatjuk, utólag nem lesz hozzáférhető. Jelen ÁSZF példányát tartós adathordozón (PDF formátumban, email mellékleteként) a megrendeléshez Szállító elküldi minden megrendelés esetén egyedileg.

 

9. Szerzői jogok

Szolgáltatónál lemezvágás szolgáltatás kizárólag magáncélú másolás céljából vehető igénybe. Fogyasztó kötelessége az ehhez kapcsolódó szerzői jogok megismerése. (Szerzői jogi törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.tv )

 

Szolgáltatás megrendelés esetén Fogyasztónak rendelkeznie kell a mű, vagy művek másolásához szükséges szerzői jogokkal vagy a Szerző engedélyével, illetve megfizetett jogdíjjal, amennyiben az nem magáncélú másolásnak minősül. Megrendeléskor Fogyasztó elismeri, hogy a fenti díjakat megfizette, és a szerzői jogokkal rendelkezik.

Tudj meg többet


A vágásról

Tudj meg többet erről az egyedülálló szolgáltatásról.


Ajánlatkérés

Kérj ajánlatot a kedvenc zenéidből összeállított lemezre.


Árak

Mit, mennyiért? Részletes leírás a szolgáltatások árairól.


Kapcsolat

Kérdezz bátran, segítünk és mindent elmagyarázunk!

VinylTeam

Bakelit lemezvágás? Extra megjelenésű és borítójú lemezek? Nem gond! Legyen a Te igényeid szerint! Kérdésed van? Keress minket az elérhetőségeinken!

Kapcsolat

Levelezési cím:

2151 Fót, Erdőkalja u. 10.

vinylteamoffice@gmail.com

+36 30 750 0447

© 2022 VINYLTEAM. Minden jog fenntartva. | Felhasználási feltételek | Impresszum | ÁSZF